Skip to main content

Handelsbetingelser

1) Indledning

https://cebraprofil.dk/ ejes og drives af C-bra ApS, CVR-nr. 30240936 herefter ”CEBRA Profil”.

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på forbrugeraftaler om køb af varer på https://cebraprofil.dk/ til levering i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af disse betingelser.

2) Leveringstyper

Der findes følgende leveringstyper for varer købt på https://cebraprofil.dk/:

  • Levering til pakkeboks eller posthuse
  • Levering på din adresse: Levering mod kvittering på en selvvalgt adresse.

Bemærk, at ikke alle leveringstyper er tilgængelige på alle varer. De mulige leveringstyper fremgår på den enkelte vare.

CEBRA Profil bestræber sig på at levere de bestilte varer hurtigst muligt. Den generelle leveringstid er 7 hverdage medmindre andet er anført på den enkelte vare på CEBRA Profils hjemmeside. Den førnævnte leveringstid er vejledende.

3) Ordrebekræftelse og kvittering for modtagelse af bestilling

Efter at du har afsendt en bestilling, modtager du en kvittering pr. e-mail på, at CEBRA Profil har modtaget og bekræftet din bestilling. Af denne e-mail fremgår det, hvilke varer du har bestilt og til hvilken pris.

CEBRA Profil tager forbehold for fejl i de anførte priser.

4) Betaling og sikkerhed

Alle priser til forbrugere på CEBRA Profils hjemmeside er inklusiv moms og er i danske kroner (DKK).

Når du handler på https://cebraprofil.dk/ skal du benytte betalingskort. For at beskytte dine kortoplysninger håndteres betalingen af en godkendt og certificeret betalingsmodulleverandør. Denne sørger for, at alle oplysninger behandles krypteret, så hverken https://cebraprofil.dk/ eller andre kan få adgang til dine kortoplysninger.

På https://cebraprofil.dk/ kan du bruge følgende betalingsformer: MobilePay, VISA-Dankort, MasterCard, VISA, VISA-Electron eller overførsel via netbank/indbetalingskort. Inden du vælger betalingskort, vil du få oplyst evt. kortgebyr for de forskellige korttyper. Når du vælger et kort, vises hele beløbet der vil blive trukket fra din konto inkl. kortgebyr. Betalingen hæves, når vi har afsendt dine varer.

5) Fortrydelse

Ved handel på https://cebraprofil.dk/ kan du, med de heri angivne undtagelser, inden for en frist på 14 dage fortryde dit køb. Du er ikke forpligtet til at begrunde, hvorfor købet fortrydes.

Fortrydelsesfristen regnes fra den dag, hvor du, eller en af dig angivet tredjemand, dog ikke transportøren, fik varen i fysisk besiddelse.

For at fortryde dit køb skal du meddele os din beslutning herom i en utvetydig erklæring. Dette kan du f.eks. gøre ved e-mail til os eller ved at benytte standardfortrydelsesformularen i Bilag 1 og fremsende denne til os. 

Henvendelser vedrørende fortrydelsesretten skal sendes til: 

C-bra ApS
Blokken 88
3460 Birkerød
Tlf.: 38160400 (hverdage kl. 9-18)
Mail: hs@c-bra.dk

Hvis du vælger at skrive til os på mail i forbindelse med fortrydelse af dit køb, vil vi omgående pr. e-mail kvittere for modtagelsen af meddelelsen.

Virkninger af fortrydelse

Ved udøvelse af fortrydelsesretten vil din betaling blive refunderet, idet du dog hæfter for den eventuelle forringelse af varen, som skyldes anden håndtering end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, hvorpå den fungerer.

Vi forbeholder os i den forbindelse retten til, efter konkret vurdering i hvert tilfælde, at reducere tilbagebetalingen eller lade tilbagebetalingen helt bortfalde.

Leveringsomkostninger vil blive refunderet efter taksten på den billigst tilbudte standardlevering. 

Tilbagebetaling vil ske med samme betalingsmiddel, som blev anvendt ved den oprindelige transaktion, medmindre der konkret aftales en anden tilbagebetalingsform.

Du vil ikke blive pålagt betalingsgebyr i forbindelse med tilbagebetalingen.

Tilbagebetaling vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 kalenderdage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde købet. 

Vi kan dog tilbageholde tilbagebetalingen indtil vi har modtaget varen retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varen, alt efter hvad der er tidligst. 

Tilbagelevering

Ved udøvelse af fortrydelsesretten er du ansvarlig for at returnere varen.  

Du skal returnere varen uden unødig forsinkelse og senest 14 kalenderdage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af fortrydelsesretten. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varen inden udløbet af de 14 kalenderdage.

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Hvis du ønsker at sende en vare tilbage, skal du sørge for, at den er forsvarligt indpakket. Bemærk venligst, at returlabels ikke må påklistres direkte på varen

Du kan på varer med leveringstyperne ’Levering til din adresse’, ’Levering til posthus’ og ’Levering til pakkeboks’ udfylde vores returformular og sende varen retur til os på adressen: 

CEBRA Profil
Blokken 88
3460 Birkerød 

Du kan altid rekvirere en ny returlabel ved at kontakte vores kundeservice på telefon 38160400 (hverdage kl. 9-18). Er pakken leveret med Postnord, kan du via vores returformular vælge, om du ønsker at sende pakken retur via pakkeboks, få pakken afhentet på din adresse, få en returlabel tilsendt eller om du vil printe returlabelen selv. Hvis du vælger at få tilsendt en returlabel eller printe den selv, kan du indlevere pakken på et hvilket som helst posthus

Varer undtaget fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten gælder ikke for følgende typer af varer:

  • Varer, som er fremstillet efter dine specifikationer, eller har fået et tydeligt personligt præg (herunder, men ikke begrænset til, varer hvortil der er bestilt tryk eller brodering).

6) Reklamation

Når du handler på https://cebraprofil.dk/ har du 24 måneders reklamationsret over fejl eller mangler ved varen regnet fra det tidspunkt, hvor du modtog varen. Du skal reklamere inden rimelig tid, efter at du har konstateret fejlen eller manglen. En rettidig, berettiget reklamation betyder, at du enten kan få varen repareret, få et prisafslag eller få pengene tilbage afhængig af den konkrete situation.

Reklamationsretten bortfalder, hvis fejlen eller manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig brug eller reparation.

Hvis du ønsker at reklamere over varer, der er ’Leveret til din adresse’, ’Leveret til posthus’ eller ’Leveret til pakkeboks’ gælder følgende procedure: Mener du, at der er fejl eller mangler ved varen, og ønsker du at reklamere, skal du udfylde vores returformular. Via vores returformular kan du vælge, om du ønsker at sende pakken retur via pakkeboks, få pakken afhentet på din adresse, få en returlabel tilsendt eller om du vil printe returlabelen selv. Hvis du vælger at få tilsendt en returlabel eller printe den selv, kan du indlevere pakken på et hvilket som helst posthus. Hvis ikke du udfylder vores returformular, afholder vi ikke fragtomkostningerne i forbindelse med reklamationen. 

Du kan læse mere om reklamationsret på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

Når en vare indsendes i forbindelse med reklamation, skal du sørge for, at den er forsvarligt indpakket, så der ikke kommer yderligere skade på varen. Vi stiller ikke særlige krav til emballagen – blot at den beskytter varen under transport.

7) Databeskyttelse – personoplsyninger

For at kunne handle på https://cebraprofil.dk/ skal du oplyse:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10. CEBRA Profil videregiver de af de ovennævnte oplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig, til den leverandør, som skal levere varen. 

Adresseoplysninger videregives desuden til den virksomhed, som er transportør af varen. Videregivelse af persondata vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Det navn, den adresse, det telefonnummer og i visse tilfælde den e-mailadresse, du har oplyst ved bestilling, fremgår af adresseetiketten, som sættes på varen til brug for levering.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger. Læs mere herom i CEBRA Profils databeskyttelsespolitik, som du finder via følgende weblink: persondatapolitik.

8) Cookies

Når du besøger https://cebraprofil.dk/, modtager du automatisk en eller flere cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser og genkendes af websitet ved tilbagevendende besøg. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. Cookies indeholder oplysninger i form af tekst og/eller tal, fx om indholdet i din indkøbskurv eller en dato, som kan være nødvendige for at gennemføre dine køb på https://cebraprofil.dk/. Sådanne cookies udløber som oftest efter hver session, det vil sige, når du lukker din browser (såkaldte session cookies). 

Andre cookies indstilles med et udløbstidspunkt og gemmes på din harddisk i den pågældende periode (såkaldte persistent cookies). 

CEBRA Profils cookiepolitik, som du finder via følgende weblink: Privatlivspolitik.

Her kan du læse mere om cookies generelt.

9) Selskabsoplysninger

C-bra ApS
CVR-nr. 30240936
Blokken 88
3460 Birkerød

Lovvalg og værneting

Aftaler om køb af https://cebraprofil.dk/ er underlagt dansk ret. 

Som udgangspunkt ønskes tvister løst internt, hurtigt og bekvemt for alle parter.

Som forbruger har du mulighed for at klage, hvis du er utilfreds med den aftale, som du har indgået med os. I første omgang skal du kontakte os pr. e-mail (hs@c-bra.dk) eller pr. telefon (+45 38160400), hvis du vil klage over dit køb. 

Hvis det ikke lykkes at opnå enighed, kan du sende en klage til:
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk.

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Bilag 1

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

 

Til CEBRA Profil

 

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med mit køb af følgende vare(r):

 

Bestilt den:

Modtaget den:

Ordrenr.:

 

Navn:

Adresse:

Dato:

 

Underskrift: ___________________________